Praktisk nettverkskurs-del 1 høst 2013

Praktisk nettverkskurs - Del 1

Kurset begynner med en gjennomgang av topologien som skal bygges. Underveis gis enkel innføring i hvordan protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres. Se listen nedenfor for tjenester og protokoller som skal implementeres.

 

Kursdokumentasjonen har utførlige beskrivelser av oppsettet for den enkelte tjeneste. Kurset vil også ta for seg de tjenestene som skal oppfører seg på en spesiell måte, men i praksis gjør noe helt annet. Det henvises til Data Equipments teoretiske kurs for dyptgående forståelse av forskjellige protokoller og tjenester.
 
MålsettingGi deltakerne praktisk anvendbare kunnskaper om vanlige komponenter og tjenester som benyttes i nettverk i dag og hvordan de samvirker.
MålgruppeKurset egner seg for alle som kommer i befatning med praktisk bruk, drift og administrasjon av et nettverk, IT-ansvarlige, serviceingeniører og personer som arbeider med installasjon og support, brukere med spesiell interesse for nettverk osv.
ForkunnskaperBør ha gjennomgått, eller ha kunnskaper tilsvarende «Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon» for å få fullt utbytte av kurset.
 

KURSINFO:
Varighet: 3 dager, oppstart kl. 09:00 alle kursdager.
Sted: Data Equipment, Sandstuveien 70 F, 0680 Oslo.
Språk: Undervisningen og dokumentasjonen er på norsk. 

Pris: 11 800,-

Kursdato høst 2016: 28-30 november
Kursdato vår 2017: 6-8 februar / 24-26 april

Påmelding:  Pr. tlf 23 16 80 00 eller pr. epost

KURSINNHOLD  

Introduksjon
Kort innføring i topologien
Kort innføring i kursdokumentasjonen og labheftet, bl.a. i bruk av kommandolinje
Kort innføring i bruk av subnetkalkulator
Gruppeinndeling av deltagerne

 

Den «usynlige» og nødvendige infrastrukturen
ARP: statisk ARP cache
IP-adressering: subnetting (VLSM), DHCP (reservasjon tas opp), og RFC 1542
Switcher: statisk MAC-adressetabell
Routere: «opplæring» av routerne om topologien

 

Routing
Statisk
RIPv2
NAT/PAT: Routeren som adresseoversetter

 

Vanlige switchtjenester
VLAN
Spanning Tree + EtherChannel/port channel

 

Nettverksytelse
Testing av overføringshastigheter og forsinkelse fra og til forskjellige punkter i nettverket

 

Sikkerhet
Herding av routere og switcher

 

Kursdeltakerne kan ta med egne maskiner til bruk i nettverket under øvelsene.

Data Equipment tar forbehold om endringer i kursinnholdet
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut