Is is safe

Sikkerhetsløsninger

Krav til sikkerhet er stadig økende både pga av nye applikasjoner som blir tatt i bruk, men også fordi mer sensitiv informasjon blir lagret på IT-systemene.

 

Dagens nettverk skal støtte alt fra tradisjonell datakommunikasjon til avanserte tjenester som tale og video. I tillegg skal brukere kunne koble seg opp mot nettverk og tjenester med en rekke forskjellige enheter, fra hvor som helst.
Samtidig som stadig flere forretningskritiske applikasjoner og tjenester integreres i nettverket og kravene om tilgjengligheten til disse øker, skapes nye sikkerhetsutfordringer og trusler.
 
Tidligere har brannmurer håndtert alle sikkerhetskrav innen IT, men nå settes det langt større krav enn bare å hindret uønsket tilgang inn og ut av bedriftene. Nå kreves det kontroll på alle de som er inne i bedriftens lokaler. Hva med gjester, konsulenter, håndverkere osv. som med enkelthet kan kople en IP enhet inn i ledig plugg på veggen og komme direkte inn til bedriftens datasenter?
 
Sikring av nettverk og informasjonssystemer er en omfattende og utfordrende oppgave.
Dette er en kontinuerlig prosess som krever betydelige ressurser både på personellsiden og kostnadsiden. Her er det imidlertid ingen snarvei!
 
Sikkerheten må håndteres profesjonelt og ettersom dette er svært bedriftskritisk må alle ha fokus på dette.
 
Data Equipment har arbeidet med IT sikkerhet i mange år og knyttet til seg markedets viktigste produsenter innen dette fagområdet, som for eksempel Juniper, PaloAlto, AirTight og ViaScope.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut