IT-sikkerhet og infrastruktur

For offshore, shipping & ROBO

600x200_shippingseminar_FINAL 1

 

Driftsmessig og sikkerhetsmessig har aktører innen offshore og shipping i stor grad samme utfordringer med tanke på sikkerhet og kompleks infrastruktur som bedrifter med avdelingskontorer. 

Vi har satt sammen en dag med inspirerende foredrag før lunsj, hvor temaet er hvordan håndtere sikkerheten og bygge infrastruktur som forenkler og effektiviserer driften.

Etter lunsj kjøres workshop og testdrive sesjoner. Siste del er satt av til å besvare og diskutere paints deltakerne opplever i hverdagen.

 

 

Agenda - delta hele dagen eller kun på del 1 før lunsj
DEL 1 

 08:30  Velkommen v/ Thomas Brodersen, Sales Manager, Large Enterprise, Data Equipment
 08:40

 Dagens trusselbilde for shippingbransjen v/Anders Langeland Johannessen, Managing Director, Edge Norway AS

 09:10    IoT (internet of Things) vil spille en viktig rolle i fremtidens skip, oljerigger og avdelingskontorer. Utfordringen med IoT er hvordan vi skal ivareta og behandle all data som blir generert. For skip, oljerigger og avdelingskontorer vil det være en utfordring dersom alle dataene som genereres skal sendes til et sentralt datasenter for prosessering eller direkte til skyen for prosessering. Forsinkelsen og kostnaden dette vil medføre vil i mange tilfeller gjøre at et  IOT prosjekt vil feile. Lær hvordan Nutanix integrerer dagens IT behov med morgendagens IoT behov. v/Kjell-Einar Anderssen, Country Manager, Nutanix
 10:00  Pause
 10:15  Sikkerhet handler om visibilitet, slik at man kan stoppe uønsket trafikk og angrep. Dette er svært vanskelig i dagens fragmenterte sikkerhetsløsninger hvor ting ikke kommuniserer sammen. Sikkerhet må løses med integrerte løsninger som kan gi lik sikkerhet på tvers av alle segmenter av nettverket. v/ Glenn Hårseide, System Engineer, Palo Alto Networks 
 11:00  Pause
 11:15  Grunnleggende tiltak for sikring av e-post. E-post er den foretrukne digitale kommunikasjonskanalen for norske offentlige og private virksomheter, selv om ny teknologi muliggjør andre metoder å kommunisere elektronisk. Vi beskriver de viktigste beskyttelsesmekanismer for overføring av e-post mellom e-post tjenere.v/ Thomas Brodersen, Sales Manager, Large Enterprise, Data Equipment
 12:00  Lunsj


DEL 2 Testdrive sesjoner
v/Kim Hansen, Data Equipment
Alle som deltar på del 2 tar med egen PC.

 12:45  Nutanix Demo, Hands-on & Use cases v/Kjell-Einar Anderssen, Country Manager, Nutanix
 13:45  Pause
 14:00  Palo Alto Security Life cycle Review, Best Practice & TRAPS Demo, v/ Glenn Hårseide, System Engineer, Palo Alto Networks 
 15:00 Teknisk Q&A hvor vi fokuserer på pains deltakerne opplever i hverdagen
 16:00  Middag

 

Foredragsholdere

Thomas_bw_150x150 Thomas Brodersen, Sales Manager, Large Enterprise, Data Equipment
Anders Langeland Johannessen Anders Langeland Johannessen,Managing Director,
Edge Norway AS
Kjell-Einar 150x150bw_ Kjell-Einar Anderssen, Country Manager, Nutanix
Glenn PAN 150X150 bw Glenn Hårseide, System Engineer, Palo Alto Networks 
Kim 150x150bw Kim Hansen, Solution Specialist Security Instructor, Data
Equipment

 

Ved spørsmål om arrangementet kontakt Thomas Brodersen,
mobil 958 30 108, thomasb@dataequipment.no

 

 

Praktisk informasjon

25.10
08:30 - 16:00
Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
Gratis
Påmelding