Seminar: Hvor sårbar er du for digitale angrep?

I samarbeid med BDO inviterer vi til frokostseminar. Hvordan kan du som virksomhetsleder sikre din bedrift og dine digitale verdier? Digitaliseringen i norske virksomheter er i full gang, og aktiviteten vil bare øke. Fordelen er mange, men dette skaper et omfattende og mer komplekst risikobilde - som alle virksomheter må ta inn over seg.

17-03-BDO-DE-seminar-W600-face-twitter-linkedin


Digitaliseringen i norske virksomheter er i full gang, og aktiviteten vil bare øke. Fordelene er mange, men dette skaper et omfattende og mer komplekst risikobilde – som alle virksomheter må ta inn over seg.

Norske virksomheter tar i økende grad i bruk digitale løsninger. De flytter informasjonsverdiene sine ut i skyen, og antallet enheter koblet til internett blir stadig flere. Samtidig økes deres digitale sårbarhet dramatisk.

Trusselaktørenes økte tilgjengelighet til verktøy, kombinert med høy eksponering av verdier og svært lav risiko for å bli tatt og straffeforfulgt, gjør at en stadig større andel av kriminaliteten foregår digitalt. Digital kriminalitet som for eksempel løsepengevirus og direktørsvindel skjer stadig hyppigere. Norske myndigheter melder om stadig flere tilfeller av industrispionasje og statlig etterretningsvirksomhet mot norske virksomheter

 

Alle er utsatt for digital kriminalitet!

I BDOs risikoundersøkelse for 2017 kommer det frem at norske virksomheter vurderer digitale angrep som sin største risiko i dag. Samtidig svarte et stort antall at de har en sikkerhet som er god, eller god nok, mot kjente eller ukjente trusler.

BDOs erfaring er dessverre at dette ikke medfører riktighet. Vi ser stadig hvor sårbare virksomheter er, både gjennom faktiske hendelser og våre egne undersøkelser. Det er utfordrende å vurdere skadepotensialet ved hendelser, og få tar innover seg hvor stor betydning riktig håndtering av trusler og hendelser har. Vi ser at svært få virksomheter er så godt sikret som de tror de er.

 

Hvordan kan du som virksomhetsleder sikre din drift og dine digitale verdier?

Vi inviterer til seminar i samarbeid med Data Equipment, der vi kommer nærmere inn på det digitale risikobildet:

  • Hvem og hva er utsatt?
  • Hvor sårbare er norske virksomheter mot digitale angrep og ukjente trusler?
  • Hvordan sikre dine digitale verdier? 

 

Foredragsholdere: 

Chris Culina,  BDO CERT
Chris leder BDOs operative IT-sikkerhetsmiljø, BDO CERT.
Han har  erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norsk Helsenett, drift og utvikling ved Universitetet i Oslo, samt flere andre bransjer. Culina har solid erfaring innen ledelse av  hendelseshåndtering, forensics, og analyse av skadelig programvare, nettverkstrafikk og logger relatert til målrettede angrep og digital spionasje.

  

Hugo Fernandez, Data Equipment
Business Unit Manager – Security
Hugo Fernandez har mer enn 15 års erfaring fra Forsvaret og har de siste 6 årene hatt ansvar for sikkerhetsområdet i Data Equipment.

 

Vi vet at for å dekke hele det nødvendige spekteret av sikring av IT-systemer, er det behov for komplette sikkerhetsløsninger. Derfor har BDO CERT og Data Equipment valgt å etablere et særskilt samarbeid. Dette innebærer at vi til enhver tid kan tilby komplette IT-sikkerhetsløsninger av svært høy kvalitet.

 

BDO CERT (Computer Emergency Response Team) er en del av BDO Sikkerhet og beredskap, som består av nærmere 30 rådgivere, og er en betrodd tjenesteleverandør av sikkerhets- og beredskaps tjenester for en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor. CERT-teamet består av personer med unik teknisk, operativ og strategisk erfaring, og leverer integrerbare, fleksible og skalerbare IKT-sikkerhetstjenester, skreddersydd det til enhver tid aktuelle risikobilde

Data Equipment har spisskompetanse innen sikkerhet og infrastruktur. De leverer komplette sikkerhetsinstallasjoner med tradisjonell perimeter sikring, mikrosegmentering i datasenteret, sikkerhet i skyen, sikring av e-postløsninger, neste generasjons endepunktsløsninger og deteksjon av unormal oppførsel i nettverket.

 

BDO_CERT_logo_rgbW200        
 

17-03 BDO DE seminar W600

Praktisk informasjon

28.04
08:30 - 10:30
BDOs lokaler
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppgang A, 7 etg.
0250 Oslo
GRATIS
Påmelding