Securithon 2018 - Årets sikkerhetskonferanse

Hvorfor tenke sikkerhet først? De aller fleste virksomheter vil i 2018 svare bekreftende på at digitalisering er et viktig satsingsområdet. Det skaper nye måter å levere tjenester på, og er en viktig drivkraft for automatisering og effektivisering av privat så vel som offentlig sektor. Er din bedrift forberedt på cyberangrep? Ta sikkerheten på alvor - delta på vår sikkerhetskonferanse på Son Spa i september hvor vi har fokus på NSM sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

2018-09 Secirotjpm Epostbanner 600x250

 

Hvorfor tenke sikkerhet først?

De aller fleste virksomheter vil i 2018 svare bekreftende på at digitalisering er et viktig satsingsområde. Det skaper nye måter å levere tjenester på, og er en viktig drivkraft for automatisering og effektivisering av privat så vel som offentlig sektor.

I en mer digitalisert verden blir vårt samfunn stadig mer sårbart for dataangrep. Angrepene blir større, blir mer og mer utspekulerte, skjer hyppigere og forårsaker stadig mer og omfattende skade. Det har vært ekstreme tilfeller de siste årene og ikke minst i år. Bare i fjor ble over 22.000 norske bedrifter og offentlige etater rammet av dataangrep.

Er din bedrift forberedt på cyberangrep?


Hvem bør delta på Securithon?

Har du fått i oppgave fra ledelsen å sikre driften og verdiene til bedriften du jobber i, så vil denne konferansen hjelpe deg på veien for å møte NSM sine anbefalinger for en tryggere hverdag.


Hvorfor delta på Securithon?

«NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet" definerer et sett med prinsipper for hvordan IKT-systemer bør sikres for å beskytte verdier og leveranser. Grunnprinsippene beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system. De beskriver også hvorfor det bør gjøres, men ikke hvordan. Securithon adresserer hvordan! Som deltaker vil du få med deg tips og anbefalinger på hvordan du kan implementere NSM sine anbefalinger. Du vil få med deg dokumentasjon og forslag til løsninger som et verktøy i etterkant av konferansen.

Konferansen vil være en arena for informasjonsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving.

 

NSM’s grunnprinsipper for IKT SIKKERHET:

NSM sine grunnprinsipper for IKT- sikkerhet beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT system. De beskriver også hvorfor!
På vår sikkerhetskonferanse i Son setter vi fokus på HVORDAN vi kan angripe disse utfordringene!

Se NSM sine grunnprinsipper her

  • Identifisere og kartlegge
  • Opprettholde og oppdage
  • Beskytte
  • Håndtere og gjenoppretteDu vil på konferanse få høre foredragsholdere fra bl.annet:

NSM

PST


IKT-Norge

 


AGENDA

DAG 1: MANDAG 3. september 2018


Seminaret starter kl. 13:00


Åpning av Securithon 2018
Data Equipment åpner Securithon 2018. Hvordan skal vi hjelpe kundene med å adressere NSM sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet? Hvordan fungerer integrasjon med andre? Hvordan vil dette bidra til å forenkle dagens løsninger? Hvordan vil man dermed kunne se en redusert TCO (total cost of ownership)? Og hvordan vil dette bidra til bedre risikokontroll, og dermed lavere risiko?
v/Data Equipment

 
PST presenterer trusselbilde

Etterretningstrusselen mot Norge fra statlige aktører
v/PST - Politiets Sikkerhetstjeneste

 
NSM presenterer sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Bente Hoff, avdelingsleder i NSM og ansvarlig for Grunnprinsippene, snakker om hvordan de har    tenkt når de laget disse, samt veien videre.


Zero Trust
Zero Trust Network Architecture. Trust no one.
Det er dette sikkerhet på mange måter i utgangspunktet er bygd på. Her snakker vi om hva dette innebærer, hvordan det øker synligheten, reduserer risikoen, men først og fremst om mindset’et som er det aller viktigste for at dette skal fungere.


Digitalisering av samfunnet
Torgeir Watherhouse, direktør internett og nye verdier hos IKT Norge snakker om digitalisering av samfunnet. Dette gjør naturligvis at NSM sine grunnprinsipper blir enda mer aktuelle.


Middag og sosialt samvær

 

DAG 2: TIRSDAG 4. september 2018


kl. 08:00 - 15:30

Spor 1 Spor 2  Spor 3


C-level roundtable
Åpen dialog rundt erfaringer fra alle sammen rundt hvordan adressere synlighet, kontroll og sikkerhet relatert til tilgang og risikokontroll. Diskusjonene vil være i lys av grunnprinsippene.
 

CSA, Cloud Security Alliance, roundtable.
“Alle” skal til skyen. Mange ting å tenke på. Leverandører. Teknologi. Løsning. Hva skal man velge? Hvordan skal man jobbe?
CSA Roundtable ledes av CSA Norway Chapter


Opprettholde og oppdage
NSM Grunnprinsipp,
Kap. 3

Når løsningen så er oppe og kjøre, og man har gjort de grunnleggende tiltakene for god sikkerhet, er det på tide å drifte løsningen, for å opprettholde driften.
Viktig å gjøre kontinuerlige evalueringer før endringer. Man må ha på plass mekanismer som er i stand til å oppdage uønskede hendelser. 
Vi presenterer løsninger som kan adressere dette området.


Beskytte
NSM Grunnprinsipp,
Kap. 2

Når man har klart å identifisere og kartlegge alle tjenester, enheter, brukere og tilganger, må man iverksette tiltak for å beskytte. Dette må gjøres på flere områder, og vi vil presentere hva dette innbefatter.

Lunsj


Identifisere og kartlegge
NSM Grunnprinsipp,
Kap. 1

Dette er relatert til fundamentet og verdien i bedriften. Verdi. Risiko. Få oversikt, for deretter å prioritere tiltak. Kartlegge alle enheter som har tilgang til verdiene. Skaff oversikt over alle brukere og rettigheter.
Vi snakker om metoder og løsninger man kan benytte for å oppnå dette.


Håndtere og gjenopprette
NSM Grunnprinsipp,
Kap 4

Skulle noe uønsket skje er det viktig å ha på plass rutiner for å kunne håndtere dette, slik at man kan få oversikt og kontroll så fort som mulig, samt gjenopprette eventuell forstyrret produsjon.
Her blir flere rutiner og løsninger presentert.


Beskytte forts. 
NSM Grunnprinsipp,
Kap 2


Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endring i agenda.

 

SON SPA

2018-09 Securithon Son Spa  

Kystperlen Son finner du bare 40 minutter fra Oslo. Son Spa ligger i vannkanten. 

Les mer om Son Spa her

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan komme til Son

Vi tilbyr buss fra Oslo sentralbanestasjon mandag 3. september kl. 11:30 med retur etter endt konferanse tirsdag 4. september kl. 16:00.
Ønsker du å kjøre egen bil er det gode parkeringsmulighet i parkeringshus ved hotellet. 


Konferanseavgift

Konferanseavgift pr. deltager er kr. 3.000,-
Inkludert i konferanseavgiften er transport t/r Oslo sentrum, overnatting i enkelt rom, middag mandag, frokost og lunsj tirsdag.

 

Ta sikkerhet på alvor –  delta på vår sikkerhetskonferanse, her vil det bli seminar, roundtables og mingling. Hvordan har andre bedrifter løst sine utfordringer?

Få med deg nyttige tips og råd på veien mot en sikker fremtid.

 

Sikkerhetskonferanse arrangeres i samarbeid med våre partnere:
 

PAN-Diamond-Partner 

  Extreme-Platinum-Partner    Proofpoint    Skyhigh     Rubrik   Nutanix  Aruba     WhatsUPGold   Netscout

Praktisk informasjon

03.09 - 04.09
Mandag 3. sept fra kl 13:00
- Tirsdag 4. sept kl.16:00
Son Spa
Hollandveien 30
1555 SON
3.000,-
Påmelding