Securithon 2018 - Årets sikkerhetskonferanse

Hvorfor tenke sikkerhet først? De aller fleste virksomheter vil i 2018 svare bekreftende på at digitalisering er et viktig satsingsområde. Det skaper nye måter å levere tjenester på, og er en viktig drivkraft for automatisering og effektivisering av privat så vel som offentlig sektor. Jo mer vi digitaliserer, jo mer må vi beskytte. Cybersikkerhet treffer alle bransjer. Ta sikkerheten på alvor - delta på vår sikkerhetskonferanse på Son Spa, hvor fokus er hvordan vi kan hjelpe deg å adressere NSM sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

2018-09 Secirotjpm Epostbanner 600x250


«NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet" definerer et sett med prinsipper for hvordan IKT-systemer bør sikres for å beskytte verdier og leveranser. Grunnprinsippene beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system. De beskriver også hvorfor det bør gjøres, men ikke hvordan. På vår sikkerhetskonferanse i Son setter vi fokus på HVORDAN vi kan angripe disse utfordringene! Se NSM sine grunnprinsipper her


Hvem bør delta på Securithon?

Har du ansvar for sikkkerheten og/eller å sikre driften og verdiene til bedriften du jobber i, så vil denne konferansen hjelpe deg på veien for å møte NSM sine anbefalinger for en tryggere hverdag.


Hvorfor delta på Securithon?

Som deltaker vil du få med deg tips og anbefalinger på hvordan du kan implementere NSM sine grunnprinsipper, og du vil få med deg dokumentasjon og forslag til løsninger som et verktøy i etterkant av konferansen. Konferansen vil være en arena for informasjonsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving.

 


Du vil på konferanse få høre foredragsholdere:

 


Bente Hoff w280
 


Bente Hoff
Leder Strategisk Cybersikkerhet, Nasjonal Sikkerhetsmyndig

NSM
 
PST
 

John Kindervag
 


John Kindervag
Tidligere Vice President i Forrester Research og nåværende Field CTO i Palo Alto Networks

pan-logo-badge-orangeW300


waterhouseW280
 


Torgeir Andrew Waterhouse
Director Internet & New Media at IKT-Norge
 

IKT-Norge2008W200AGENDA

DAG 1: MANDAG 3. september 2018


Seminaret starter kl. 13:00


Åpning av Securithon 2018
v/Egil Jahren, Adm. direktør, Data Equipment og Hugo Fernandez, Business Unit Manager - Security, Data Equipment

 
PST presenterer dagens trusselbilde

Etterretningstrusselen mot Norge fra statlige aktører.
v/PST - Politiets Sikkerhetstjeneste

 
NSM presenterer sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Bente Hoff, avdelingsleder i NSM og ansvarlig for grunnprinsippene, snakker om hvordan de har tenkt når grunnprinsippene ble laget, samt veien videre.
v/Bente Hoff, Leder Strategisk Cybersikkerhet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet


Zero Trust
Zero Trust Network Architecture. Trust no one.
Det er dette sikkerhet på mange måter i utgangspunktet er bygd på. Her snakker vi om hva dette innebærer, hvordan det øker synligheten, reduserer risikoen, men først og fremst om mindset’et som er det aller viktigste for at dette skal fungere.
v/John Kindervag, Field CTO Palo Alto Networks


Digitalisering av samfunnet
Torgeir Watherhouse, direktør internett og nye verdier hos IKT Norge snakker om digitalisering av samfunnet. Dette gjør naturligvis at NSM sine grunnprinsipper blir enda mer aktuelle.
v/Torgeir Watherhouse, Direktør internett og nye verdier, IKT Norge


Middag og sosialt samvær

 

DAG 2: TIRSDAG 4. september 2018


kl. 08:00 - 15:30

Spor 1 Spor 2


Security Roundtable
Åpen dialog rundt erfaringer fra alle sammen rundt hvordan adressere synlighet, kontroll og sikkerhet relatert til tilgang og risikokontroll. Diskusjonene vil være i lys av grunnprinsippene.
Security Roundtable ledes av John Kindervag, tidligere Vice President i Forrester research og nåværende Field CTO Palo Alto Networks
Les mer om Security Roundtable
 

Cloud Security Alliance Roundtable.
“Alle” skal til skyen. Hvilke erfaringer har vi gjort oss og hva skal man velge? Åpen dialog og erfaringsutveksling.
CSA Roundtable ledes av Eirik Guldbrandsen, CSA Norway Chapter

 

Roundtable avsluttes til Lunsj


Identifisere og kartlegge
Dette er relatert til fundamentet og verdien i bedriften. Verdi. Risiko. Få oversikt, for deretter å prioritere tiltak. Kartlegge alle enheter som har tilgang til verdiene. Skaff oversikt over alle brukere og rettigheter.
Vi snakker om metoder og løsninger man kan benytte for å oppnå dette.

Beskytte
Når man har klart å identifisere og kartlegge alle tjenester, enheter, brukere og tilganger, må man iverksette tiltak for å beskytte. Dette må gjøres på flere områder, og vi vil presentere hva dette innbefatter.

Opprettholde og oppdage
Når løsningen er på plass, og man har gjort de grunnleggende tiltakene for god sikkerhet, er det på tide å drifte løsningen. Da er det viktig å ha på plass mekanismer som er i stand til å oppdage uønskede hendelser. 
Vi presenterer løsninger som kan adressere dette området.

Håndtere og gjenopprette
Skulle noe uønsket skje er det viktig å ha på plass rutiner for å håndtere dette, slik at man kan få oversikt og kontroll så raskt som mulig.
Her blir flere rutiner og løsninger presentert.

 

 

 


Oppsummering og avslutning

Med forbehold om endring i agenda.

 

SON SPA

2018-09 Securithon Son Spa  

Kystperlen Son finner du bare 40 minutter fra Oslo. 

Les mer om Son Spa her

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan komme til Son

Vi tilbyr buss fra Oslo sentralbanestasjon mandag 3. september kl. 11:30 med retur tirsdag 4. september kl. 16:00.
Ønsker du å kjøre egen bil er det gode parkeringsmulighet ved hotellet. 


Konferanseavgift

Konferanseavgift pr. deltager er kr. 3.000,-
Inkludert i konferanseavgiften er transport t/r Oslo sentrum, overnatting i enkelt rom, middag mandag, frokost og lunsj tirsdag.

 

Ta sikkerhet på alvor –  delta på vår sikkerhetskonferanse, her vil det bli seminar, roundtables og relasjonbygging. Hvordan har andre bedrifter løst sine utfordringer?

Få med deg nyttige tips og råd på veien mot en sikker fremtid.

 

Sikkerhetskonferansen arrangeres i samarbeid med våre partnere:
 

PAN-Diamond-Partner 

  Extreme-Platinum-Partner    Proofpoint    Skyhigh     Rubrik     Aruba     

 

 

Praktisk informasjon

03.09 - 04.09
Mandag 3. sept fra kl 13:00
- Tirsdag 4. sept kl.16:00
Son Spa
Hollandveien 30
1555 SON
3.000,-
Påmelding