eTopp-kommune_600x200

Agenda

 

Dag 1 - 4. februar

10.00 - 10.15   Velkommen
 
10.15 – 11.00   Digital transformasjon: Når ingen ting stemmer
Hvorfor digital transformasjon feiler ofte, koster mye og går for sakte. Om ledelse, forståelse, muligheter, dataflyt, målestokker og gamle vaner v/Helge Skrivervik, leder, gründer, utvikler, forfatter, foredragsholder mm.
 
11.00 - 11.30   Hvordan validere sikkerhetskonfigurasjonen i eget nettverk?
Alle har et design, med flere løsninger. I dette ligger det mange sikkerhetsmekanismer. Alle snakker om strategi og rutiner, men hvordan kan man faktisk gjøre noe med det? Vi ser på hvordan Center for Internet Security (CIS) har utarbeidet prosedyrer for regelmessig testing av sikkerheten, på tvers av systemer, løsninger og teknologier. Grunnlaget er på mange måter synonymt NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet v/Kim Hansen, sikkerhetsrådgiver hos Data Equipment AS
 
11.30 – 11.45
  Pause
 
11.45 - 12.15   Helhetlig IKT-sikkerhet og konsekvenser ved digitalisering, grunnprinispper for IKT-sikkerhet, tjenesteutsetting og e-post sikkerhet v/ Bente Hoff, Director Cybersecurity, Nasjonal Sikkerhetsmydighet
 
12.15 – 12.45   API integrasjon med sakshåndteringssystem for automatisk hendelseslogging samt automatisk opprettelse av saker ved hendelser v/Christian Stensli, IKT sjef, Nesodden Kommune
 

12.45 - 13.30

 

Lunsj

13.30 - 14.00  

Sikker sone, på en enklere og sikrere måte
Tradisjonen viser at de fleste kommuner og offentlige enheter som har kommunikasjon med Norsk Helsenett og andre som typisk vil tilhøre sikker sone, opererer med 2 lag med brannmurer, basert på anbefaling fra Datatilsynet. Sett fra et informasjonssikkerhets ståsted, bidrar ikke dette til høyere sikkerhet, men mer kostnad, kompleksitet, sårbarhet, og i ytterste konsekvens dårligere sikkerhet. Derfor ønsker vi å presentere en løsning som baserer seg på et lag med brannmur, og de evalueringer som er gjort i denne sammenheng for å ivareta sikkerheten. v/Andreas Bøe, Sarpsborg kommune og Gøran Tømte, Data Equipment AS
 

14.00 - 14.30   Digital Eksamen
Hvorfor skal alle IT-avdelinger bruke mye tid på å innføre endringer flere ganger i året? Derfor lanserer vi en automatisert funksjon, som alle kommuner kan benytte, for automatiske oppdateringer. v/ Jens Torgeir Solaugsten, Sarpsborg Kommune
 
14.30 - 15.00   Kan man kjøpe IT-sikkerhet som en tjeneste?
Og er det trygt? v/Hugo Fernandez, Salgssjef, Data Equipment
 
15.00 - 15.15   Pause
 
15.15 - 15.45  
Kritisk infrastruktur, kommuner, fylkeskommuner og IT-sikkerhet 
Konkrete funn og erfaringer fra kritisk infrastruktur, kommuner og fylkeskommuner på området IT-Sikkerhet eller mangel på IT-Sikkerhet. Hva er viktig å ha fokus på i 2019. Gjennomgang av cybersikkerhetshendelser 2017 og 2018. v/Eva Brekka, daglig leder, NC-Spectrum
 
15.45 - 16.15   IKT Nordhordland, styrer 12 kommuner. Hva er viktig for en IKT leder i denne sammenheng? 
Størrelse. Historie. Kompleksitet. Kostnader. Det er viktig med enklere drift, for å effektivisere hverdagen, men ikke minst for en sikrere hverdag. Vi får presentert hva som legges vekt på for å få til dette. v/Thomas Rønn-Aar, IKT leder og Nils Ingvald Halle hos IKT Nordhordland
 
16.15 - 16.45   Kibana, for visualisering av hendelser i kommunen
Aurskog-Høland kommune presenterer sine erfaringer med Kibana, og hvordan dette har bidratt til en mye bedre hverdag. v/Tronn Wærdahl, IT rågiver, Aurskog-Høland kommune
 
16.45 - 17.00   Avslutning
 
18.00    Middag
     

 

Dag 2 - 5. februar

08.30 - 12.00   Workshop - velg mellom følgende workshops
12.00 - 13.00   Avsluttende lunsj


Tilbake til forsiden

PAN_Extreme_Proofpoint_590