Praktisk nettverkskurs - Del 1

Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer
med å forstå hvordan nettverket virker?

Praktisk kurs hvor vi starter med gjennomgang av topologien
som skal bygges. Underveis i kurset gis enkel innføring i
hvordan de ulike protokollene og tjenestene virker,
hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres.

 
 
MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for alle som kommer i befatning med praktisk bruk, drift og administrasjon av et nettverk som IT-ansvarlige, serviceingeniører og personer som arbeider med installasjon og support. Kurset egner seg også for brukere med spesiell interesse for bl.a nettverk.

 
FORKUNNSKAPER
Bør ha gjennomgått, eller ha kunnskaper tilsvarende "Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon" for å få fullt utbytte av kurset. 

 
MÅLSETTING
Gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper om vanlige komponenter og tjenester som benyttes i nettverk i dag og hvordan de samvirker. 

 
SPRÅK
Undervisningen og dokumentasjonen er på norsk. 

 

KURSINNHOLD

INTRODUKSJON 

 • Kort innføring i topologien
 • Kort innføring i kursdokumentasjonen og labheftet, bl.a. i bruk av kommandolinje
 • Kort innføring i bruk av subnetkalkulator
 • Gruppeinndeling av deltagerne


DEN "USYNLIGE" OG NØDVENDIGE INFRASTRUKTUREN

 • ARP og ARP cache
 • IP-adressering: subnetting (VLSM), DHCP (reservasjon tas opp), og RFC 1542
 • Switcher: statisk MAC-adressetabell
 • Routere: «opplæring» av routerne om topologien


ROUTING

 • Statisk
 • RIPv2
 • NAT/PAT: Routeren som adresseoversetter


VANLIGE SWITCHTJENESTER

 • VLAN
 • Spanning Tree + EtherChannel/port channel


NETTVERKSYTELSE

 • Testing av overføringshastigheter og forsinkelse fra og til forskjellige punkter i nettverket


SIKKERHET

 • Herding av routere og switcher

 

Ønsker du å delta på flere kurs - se vårt tilbud om kurspakker

Praktisk informasjon

09:00 - 15:30
Ingen kurs satt opp
Data Equipment AS
Sandstuveien 70 F, inngang nord
0680 Oslo
13.500,-
Påmelding

Flere kurs