CIS CSC 20

Dette er 20 prioriterte kontroller for på en effektiv måte stå imot dagens trusler. Disse er tilgjengelige gratis for alle.

CIS_SecureSuite_Membership_Forside nyheter

CIS CSC 20 er Center for Internet Security sine 20 Critical Security Controls, bygget mye av SANS

 

Data Equipment er partner av CIS, som betyr at vi får tilgang til flere verktøy, nødvendig for en fullverdig jobb. Vi jobber med flere kunder for utbedring av sikkerhet, ved hjelp av disse kontrollene. Dette er en viktig del av vår tro rundt proaktiv sikkerhet.

Vi i Data Equipment har tatt til oss dette, satt oss inn i hva dette er, og kommunisert dette ut til kundene våre regelmessig, i kundemøter, i nyhetsbrev, på scenen under forskjellige arrangement. Hvorfor? Fordi dette adresserer noe veldig viktig innen IKT-sikkerhet, nemlig systematisk jobbing med helhetlig sikkerhet. Produkter alene er ikke sikkerhet. Dette er viktig for alle der ute å forstå. 

CIS CSC 20 er oppdelt i 3, der de første 6 er «Basic», og faller inn under kategorier «Basic Cybersecurity Hygiene». Disse er ansett som å ikke ha driftsmessig forstyrrelse i seg, og noe alle burde ta tak i så raskt som mulig. Den neste delen krever litt mer, og krever ytterligere tiltak. Den siste delen går på organisatoriske optimaliseringer.

 

Disse er bygget opp på følgende måte:

Basic CIS

Vi i Data Equipment snakker som sakt med kundene våre ukentlig om disse kontrollene, oppfordrer til å omfavne dem og legge opp prosedyrer og rutiner for å følge dem. Vi bruker selv disse kontrollene i daglig virke, både for kontroll av egen organisasjon, men også som et rammeverk å sjekke mot når vi ser på suksessfulle hendelser i markedet, som et ledd i å bevise at denne helhetlige tankegangen fungerer.

For mer informasjon 

Gøran Tømte-WEB_150x150

Gøran Tømte
CISO, Data Equipment
Mobil: 930 40 018
E-post: goran@dataequipment.no

 

 

Kontakt

Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
Legg inn e-post eller telefonnummer og vi tar kontakt med deg.