Ransomware-is-realW400

Rubrik

Rubrik er en komplett løsning for Cloud Data Protection – eller backup – bygget på de samme prinsippene som Google og Facebook.

I en integrert løsning (software + hardware) tilbyr Rubrik en helt ny tilnærming til Backup som dramatisk forenkler driften for it-avdelingen.

Rubrik tilbyr backup basert på SLA-policies og eliminerer derved all manuell jobb relatert til konfigurasjon av backup- og replikeringsjobs. Løsningen er integrert med hypervisorer gjennom telemetri og opptimaliserer automatisk eksekveringen av backup.

Rubrik fås som en konvergert løsning med minimum tre noder i en 2U «Brik». Løsningen skalerer ved å tilføre ytterligere noder opp til et nivå som passer for selv de største selskaper. En virtuell utgave er i tillegg tilgjengelig for bruk på avdelingskontor og behov for lantidsarkivering kan håndteres gjennom tilkopling til Amazon S3/Azure eller liknende løsninger for lokal databeskyttelse inkludert både Cloudian og NFS-kompatible løsninger.

Med et startpunkt på 36TB og uten begrensninger, tilbyr Rubrik data-effektivitet (deduplisering og komprimering) tilsvarende industri-standard. Full-automatisert drift forenkler i svært høy grad dag-til-dag arbeidet for backup-administratorer.

Samlet sett tilbyr Rubrik eierskapskostnader som er fundamentalt forskjellige for tradisjonelle løsninger for backup og arkivering. 

Ta gjerne kontakt med oss på T: 23 16 80 00 eller E-post ved spørsmål om våre løsninger.

 

Rubrik logo-w200