IT Chaos Banner

IT Chaos has Met its Match

Ifølge Ciscos årlige rapport Cybersecurity Ventures, passerte kostnadene som følge av ransomware 5 milliarder dollar i 2017.

Alle bedrifter kan være utsatt for denne typen angrep, men konsekvensen for bedrifter med tradisjonelle backup-recovery løsninger er veldig mye større. Årsaken er at det er tidkrevende å gjenopprette data etter et angrep. Det finnes flere eksempler på at det har tatt dager og uker. Resultatet er at kritisk forretningsinformasjon er utilgjengelig og tap av omdømme.
 
Et eksempel på et selskap som har forberedt seg godt på randsomware-angrep er Langs Building Supply i Australia. Langs Building Supply er Rubrik-kunde, og da en av deres filservere ble rammet av CryptoLocker, kunne de raskt gjøre følgende:
Gjenopprett 15 000 filer til en VM fra siste snapshot.
Eliminere trusselen og var oppe med kritiske ressurser igjen på under en time.
Forhindre at angrepet spredde seg, uten tap av data.
 
Ønsker du mer informasjon om Rubriks Cloud Data Management plattform, ta kontakt med Bård Wahl, bard@dataequipment.no, 474 66 224.
 
Rubrik video 1   Rubrik video 2
 Ransomware
 
  Natural Disaster
 

 

Få ditt eget Chaos Kit fra Rubrik

Rubrik har laget et Chaos Kit til hjelp i en hektisk hverdag. 

 

Knapp Chaos1
 

SWAG_Chaos_Spot_Graphic_6x6_150dpi_20180712_v1-1--non-retina