ServiceNow

Enterprise Cloud Company - fokuserer på å transformere levering og styring av tjenester for å hjelpe den moderne virksomheten til å fungere raskere og være mer skalerbar enn noen gang før

ServiceNow | Et av de raskest voksende skyveselskapene der ansatte har kompetanse til og er energisk opptatt av å løse virkelige problemer.

ServiceNow - Enterprise Cloud Company - fokuserer på å transformere levering og styring av tjenester for å hjelpe den moderne virksomheten til å fungere raskere og være mer skalerbar enn noen gang før. Mer enn 25% av verdens største selskaper stoler på oss hver dag.


ServiceNow leverer verdensledende løsninger innen områdene IT, Sikkerhet, HR, kundeservice og applikasjonsutvikling.  Dette på en plattform med en felles datastruktur og plattformfunksjonalitet slik som arbeidsflyt, kunnskap, rapportering og integrasjon til andre løsninger via industristandard grensesnitt.

​ServiceNow integrere også mot Rubrik sin løsning og orkestrerer arbeidsflyt mellom begge systemene som gir kunden en automatisert tjenesteflyt mellom Rubrik og ServiceNow som presenteres i ServiceNow sin tjenestekatalog.  Dette gir automatisert selvbetjening til brukerne av begge systemer. I tillegg er også rapporteringen integrert slik at Rubrik data kan presenteres i ServiceNow dashboards som da gir brukere innsikt i sine data i virkelig tid.

Ta gjerne kontakt med oss på T: 23 16 80 00 eller E-post ved spørsmål om våre løsninger.

 

ServiceNow W200