BDO-Cert-og-Data-EqupmentW512H270

Et utfyllende samarbeid

For å dekke hele det nødvendige spekteret av sikring av IT-systemer, er det behov for komplette sikkerhetsløsninger. Derfor har BDO CERT og Data Equipment valgt å etablere et særskilt samarbeid. Samarbeidet betyr at vi til enhver tid kan levere avanserte sikkerhets- og nettverksløsninger av høy kvalitet.

BDO CERT

BDO CERT leverer operative IKT-sikkerhetstjenester, skreddersydd etter kundens behov. Sikkerhetsutfordringene er mange. Alle virksomheter eksponerer verdier på internett, gjennom måten vi i dag gjør forretninger og kommuniserer på. Alle er i målgruppen for digitale angrep.

Smarte angripere krever smarte forsvarere! Ved å beskytte digitale verdier og frigjøre ressurser, øker DBO CERT kundens evne til fremtidig verdiskapning.

BDO CERT har utviklet en løsning for deteksjon av digitale trusler, som er fleksibel, integrerbar og skalerbar. Dette gjør oss i stand til å tilby avanserte tjenester til virksomheter av svært ulik størrelse, tilpasset deres behov. Ved å integrere løsningen med kundens infrastruktur og etablerte sikringstiltak, bidrar vi også til å hente ut mer verdi fra kundens eksisterende investeringer.

  • Deteksjon
  • Hendelseshåndtering
  • Analyse og etterretning
  • Medlemskap
  • Penetrasjonstesting

 

DATA EQUIPMENT

Data Equipment har spisskompetanse innen sikkerhet og infrastruktur.

Som totalleverandør av sikkerhetsløsninger, leverer vi komplette sikkerhetsinstallasjoner med tradisjonelle perimeter sikring, mikrosegmentering i datasenter, sikkerhet i skyen, sikring av e-postløsninger, neste generasjons endepunktsløsninger og deteksjon av unormal oppførsel i nettverket.

Bekjempelse av moderne angrep er en kamp på mange fronter og med mange angrepsvinkler og mottiltak. Dagens sikkerhetsløsninger må derfor være i stand til å detektere trusler og angrep uavhengig av hvordan motstanderen prøver å ta seg inn i nettet. Data Equipment har høy kompetanse innen informasjonssikkerhet og leverer de beste løsningene som finnes på markedet.

 

ØNSKER DU Å BLI KONTAKTET?

Ta kontakt med oss på T: 23 16 80 00 eller pr. E-post