CSA_grunnprinsipper_Web_nyheter_forsiden

Cloud Security Alliance (CSA)

Hvorfor CSA?

Hvorfor CSA?

I 2008 ble det synliggjort, og konkludert med at det var et sterkt behov for å sikre skyinstallasjoner. For å få til dette ble det etablert egne rammeverk for hvordan gjøre helhetlig sikkerhet i skyen. CSA har siden den gang utviklet masse verktøy, kurs og sertifiseringer.

 

Hva er CSA? CSA står for Cloud Security Alliance. 

Det er “chapters” i flere land verden rundt, også i Norge. Data Equipment er bedriftspartner av Cloud Security Alliance Norway

 

CSA Norway jobber primært med følgende CSA elementer:

  • CCSK, Certificate of Cloud Security Knowledge - https://cloudsecurityalliance.org/education/ccsk/
    • Dette er “grunnkurset” til CSA, med dertilhørende sertifisering. Dette er et ikke-teknisk kurs, og anbefales for alle som skal jobbe med sky og skysikkerhet
  • CAIQ, Consensus Assessments Initiative Questionnaire - https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/consensus-assessments/
    • Dette er hjelpeverktøyet alle må bruke for evaluering av skyleverandører. Et “avkledende” verktøy, der du vil identifisere kvaliteten på leverandøren, og leverandøren vil få seg en overraskelse de sjelden har fått før. Velger å kalle dette verktøyet for et sterkt element i å gjøre Norge sikrere, da leverandørene må skjerpe seg. Dette vil gange alle, ikke minst SMB sektoren
  • CCM, Cloud Controls Matrix - https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/
    • Når du først har en skyinstallasjon, er det viktig å være klar over dens sårbarheter. CCM er et hjelpemiddel i form av en sjekkliste du burde kjøre. 

 

 

For mer informasjon 

Gøran Tømte-WEB_150x150

Gøran Tømte
CISO, Data Equipment
Mobil: 930 40 018
E-post: goran@dataequipment.no