ProfilePolicy forside web

Etabler synlighet i nettet ved hjelp av ExtremeControl

#TekniskeTips. Extreme Networks
Ved hjelp av ExtremeControl er det mulig å aktivere synlighet på nettet, uten å blokkere utstyr.

I ExtremeControl oppretter vi en regel som benytter Mac Authentication. Denne regelen tillater alt tilkoblet utstyr uansett hva det er eller hvor tilkobling skjer. 

I ExtremeControl finnes det en Default regel som heter "Default Catchall Rule" som benytter en "Default NAC Profile". I "Default NAC Profile" krysses det av for "Replace Radius Attribute with Accept Policy".

Uansett status benytter vi en Accept Policy som heter "No Policy". Dette medfører at utstyr ikke blir påvirket under tilkoblingen, men at vi får Fingerprintet utstyret og dermed også synlighet.

 

Et eksempel på Profile/Policy:

ProfilePolicy eksempel

Løsningen krever XMC med ExtremeControl.