nsm GRUNNPRINSIPPER 1.1

NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 1.1

NSM har finpusset grunnprinsippene sine, og her ser dere endringene

NSM Grunnprinispper for IKT-Sikkerhet 1.0 ble lansert høsten 2017. Versjon 1.1 ble lansert november 2018. 
  • -En vesentlig og viktig endring, er følgende: «Tekst lagt inn i 2.7.1. Omskrevet med fokus på hvitlisting.»
  • Alle endringene er beskrevet her