SaaS_web_nyheter_topp

Palo Alto Networks Aperture ™

Har dere innsyn og kontroll på forretningskritisk data? Vet dere hvem som deler hva med hvem? Bruken av software-as-a-service applikasjoner medfører nye typer risiko og økt utbredelse av malware, datalekkasje og brudd på compliance.

Kjører dere i dag en av disse applikasjonene,  eller har planer om å gjøre det?

PAN_SaaS

Spørsmålet er da;
Har dere innsyn og kontroll på forretningskritisk data? Vet dere hvem som deler hva med hvem? Bruken av software-as-a-service applikasjoner medfører nye typer risiko og økt utbredelse av malware, datalekkasje og regulatorisk non compliance. Palo Alto Networks har en løsning.  Med Aperture ™ SaaS security service oppnås fullstendig synlighet og granulær håndheving av alle bruker-, mappe- og filaktiviteter innenfor (sanksjonerte) SaaS-applikasjoner. I tillegg får man detaljerte analyser på bruken, uten krav om ekstra maskinvare-, programvare- eller nettverksendringer.

Les mer om Palo Alto Networks Aperture her

Ta kontakt med din kontaktperson hos oss i Data Equipment dersom du vil vite mer eller ønsker en kort demo.