Intellisec lansering

Pressemelding - Lasering av Intellisec 15. januar 2020

Data Equipment lanserer tjeneste for å hjelpe norske bedrifter med økende IT-sikkerhetsutfordringer

  • Undersøkelser viser at norske bedrifter mangler kunnskap om IT-truslene de er utsatt for, noe som også advares om av store og pålitelige organisasjoner som NorSIS og PST.
     
  • En egenutviklet automatisert tjeneste som lar bedrifter ta i bruk markedets fremste sikkerhetsteknologi på en meget enkel måte.
     
  • Løsningen er utviklet av den anerkjente norske sikkerhets- og IT-leverandøren Data Equipment, med over 30 års erfaring fra bransjen.

 

Gjennom økt digitalisering har alle bedrifter blitt helt avhengig av IT-systemer for å skape og ivareta sine digitale verdier. Vi tar hele tiden i bruk nye løsninger og tjenester, gjerne for å gi et konkurransefortrinn, uten å ha forståelse for risikoen dette kan medføre. 

Med økende trusler i form av automatiserte angrep, stiller det høyere krav til automatisk og kontinuerlig oppdatert beskyttelse. Samtidig som trusselbildet øker, viser undersøkelser at det er manglende kunnskap blant norske bedrifter om farene de er utsatt for. Både PST og NorSIS har jevnlig gått ut og advart små og mellomstore bedrifter om at de er attraktive mål for datakriminelle.

–  Sannsynligheten for dataangrep er 1000 ganger større enn sannsynligheten for brann. Likevel har så godt som alle bedrifter brannalarm og forsikring, men langt færre har tilstrekkelig beskyttelse mot dataangrep, sier Hugo Fernandez, salgssjef i Data Equipment. 

Et dataangrep mot en liten eller mellomstor bedrift kan bety tap av kundedata, bedriftshemmeligheter eller forretningsstrategier, og i verste fall driftsstans eller krav om store summer i løsepenger. Angrep kan også brukes som en vei inn i systemene til enda mer attraktive kunder eller samarbeidspartnere.

- Avanserte sikkerhetsløsninger er kostbare og krever kontinuerlig overvåking og oppdateringer for å fungere optimalt. Det er utopi å forvente at alle bedrifter har tid eller kompetanse til å håndtere dette på egenhånd. Mange har etterhvert innsett dette og etterspør IT-sikkerhet levert som en tjeneste, fremfor dyre løsninger som raskt blir utdaterte. Vi har utviklet Intellisec for å møte dette behovet og for å bidra til et sikrere Norge, sier Hugo Fernandez.

Intellisec består i dag av tjenestene endepunktsikring, administrert brannmur og sårbarhetsskanning. Gjennom tjenesten får kundene tilgang til markedets fremste sikkerhetsteknologi uten store investeringer eller egen sikkerhetskompetanse. Fremtidige tjenester, som e-postsikkerhet, er allerede under utvikling og forventes å være på plass i løpet av 2020. Kunder av Intellisec driftes og ivaretas av høyt sertifiserte sikkerhetseksperter fra et operasjonssenter i Oslo. 

Intellisec er en del av Data Equipment AS, som i mer enn 30 år har levert sikre nettverk og avanserte sikkerhetsløsninger til private og offentlige virksomheter i Norge. Data Equipment baserer alle sine tjenester på Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, Zero Trust og andre internasjonale rammeverk sine anbefalinger. 

 

Kontaktpersoner: 

Hugo Fernandez
Salgssjef 
Mobil: +47 91840640
E-post: hugo@dataequipment.no

 

Kristin Eilertsen
Markedsjef
Mobil: +47 99557719
E-post: kristin@dataequipment.no