illusrasjon---Cyber-attacks-target-peopleW900

Targeted Attack Protection

Som et ledd i vår sikkerhets satsing har vi signert avtale med Proofpoint. Proofpoint stopper avanserte trusler innenfor Ramsomware, malware og spam i epost, sosiale media og mobile enheter. Mer enn 90% av målrettede angrep starter med en epost og trenden er økende. Proofpoint løser denne problematikken med sine produkter og løsninger.

Proofpoint er posisjonert som leder og største visjonær i Gartners kvadrant for «secure email gateways» for syvende året.

https://www.proofpoint.com/us/gartner-magic-quadrant-for-secure-email-gateways

E-post phishing og spam er den vanligste måten å starte et angrep på. Dette er en e-post der man for eksempel får beskjed om at en pakke er klar for henting, eller en e-post som tilsynelatende kommer fra sjefen eller andre kjente, med en link til eks. et dokument el.

Linken eller dokumentet er ikke reell, men kan isteden laste ned en programvare, ransomware, som igjen blokkerer tilgang til filene eller PC’n.

Alle filer blir gjerne kryptert, med et krav om «løsepenger» for å få åpnet filene eller PC’n igjen.

For Q1 2016 alene, ble det betalt inn 1,7 milliarder i løsepenger til angriperne. Det altså grunn ti lå tro at denne typer angrep vil fortsette.

 

Falske e-poster er utformet slik at du som mottager skal tro at du har mottatt en e-post fra eks. en i organisasjonen som ber om en tjeneste. Dette kan være overføring av penger, bankopplysninger, personlig informasjon eller liknende.

Denne typer angrep er ofte svært målrettet. Bak angrepet ligger en god del etterforskning for å finne vedkommende organisasjon, når det er best å sende en e-post, reise mønster. Til tross for at dette er arbeidskrevende angrep sees de allikevel i stort antall.

I 2015 kostet denne typer angrep mer enn 16milliarder kroner.


Proofpoint har også inngått et partnerskap med Palo Alto Networks. Samarbeidsavtalen gir en utvidet beskyttelse mot sofistikerte angrep rettet mot brukere, data og innhold via e-post og sosiale medier.

 

Les mer om samarbeidet:

https://www.proofpoint.com/uk/palo-alto-networks-and-proofpoint-partner-extend-threat-prevention-capabilities

 

Link til e-post beskyttelse:

https://www.proofpoint.com/us/product-family/email-protection

https://www.proofpoint.com/us/products/targeted-attack-protection

 

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med oss på T: 23 16 80 00 eller pr. E-post