Web_nyheter_forsiden_Tenable_

Tenable ny produsent i vår sikkerhetsportefølje

Betydningen av kontinuerlig sårbarhetsskanning og compliance

Antall sårbarheter er nesten fordoblet de siste to årene. Å oppnå en nøyaktig synlighet på hele angrepsflaten, slik at du effektivt kan reagere på sårbarhetene som representerer den største trusselen mot organisasjonen din, krever en ny tilnærming Tenable kaller Cyber Exposure.

Ideen om å gjennomføre karlegging og evaluering av hver sårbarhet virker skremmende når tusenvis blir avslørt årlig. I løpet av de første fire månedene i 2019 er det allerede registrert 2,817 IT-sårbarheter. Om hastigheten fortsetter gjennom hele året vet man ikke, men selv om den reduseres med halvparten, er antallet utfordrende å håndtere uten en automatisert prosess.

Utfordringen i dag er at samtidig som rganisasjoner av alle størrelser utfordres med å klare å bemanne sine sikkerhetsteam tilstrekkelig, er det viktigere enn noensinne å være i stand til å prioritere sårbarheter. Ifølge rapporten Measuring og Managing Business Costs of Cyber Risk, utført av Ponemon Institute på vegne av Tenable, sier flertallet av organisasjonene at sikkerhetsfunksjonen ikke har tilstrekkelig bemanning til å skanne sårbarheter i tide. Uten effektiv responsprioritering, hvordan kan man vite hvor man skal investere begrensede ressurser og personell for å beskytte organisasjonens mest kritiske eiendeler?
 
the-cyber-explosure-gap_700
 
 
Vil du vite mer kontakt
 
Thomas_bw_150x150
 
 
Thomas Brodersen
Sales Manager Large Enterprise
thomasb@dataequipment.no
958 30 108

 

 
Du vil også møte Tenable på vårt Åpent Hus 13. juni hvor du får høre mer om Tenables løsning.