NSM har godkjent èn norsk IT-sikkerhetsaktør

Data Equipment gratulerer vår samarbeidspartner BDO CERT som første selskap med godkjent iht NSM kvalitetsstandard. Ordningen setter en standard, stiller krav til aktørene i bransjen, bygger tillit overfor de som skal kjøpe denne type tjenester, sier Chris Culina, leder for BDO CERT

Hvert år rammes virksomheter i Norge av dataangrep - alt fra løsepengevirus og økonomisk svindel, til digital spionasje og tap av sensitiv informasjon. NSM har gjennom flere år sett behovet for hendelseshåndtering som et viktig tiltak for å sikre informasjonssystemer. For virksomhetene som rammes kan det være krevende å vurdere hvorvidt kvaliteten av det man kjøper fra eksterne leverandører er god nok Som et resultat opprettet NSM en godkjenningsordning for leverandører som tilbyr tjenester innen håndtering av dataangrep.

BDO CERT (Computer Emergency Respons Team) er første private aktør som har gjennomfør søknadsprosessen og er kvalifisert iht. NSMs krav.

Alle virksomheter har verdier, og svært mange av disse er i dag digitale. Tradisjonelle sikkerhetsmekanismer som antivirus og brannmur er lite effektive mot dagens digitale angrep.

 

"For å beskytte dine digitale systemer og verdier mot smarte angripere, trenger du smarte forsvarere" sier Chris Culina, leder for BDO CERT.  «Det er en kjensgjerning at nasjonens IKT-sikkerhet ikke kan hvile på NSMs skuldre alene. Gjennom kvalitetsordningen bidrar imidlertid NSM med å løfte kvaliteten til tjenestene private aktører tilbyr.»

«Vi anser det som naturlig at vi i BDO CERT støtter oppunder NSMs kvalitetsordning. Ordningen setter en standard, stiller krav til aktørene i bransjen, og bygger tillit overfor de som skal kjøpe denne type tjenester.» 

 

Les om samarbeidet mellom BDO og Data Equipment her

 

BDO_CERT_logo_rgbW200                 DE_logo-primær-logoW400