Web_nyheter_forsiden_HENDER

Vikingskipet og NHH blant syv norske virksomheter rammet av hackerangrep – sikkerhetshullet var kjent i april 2019

Hendelsen som rammet NHH, kan ramme alle.

Hendelsen som rammet NHH, kan ramme alle. Alle bedrifter har IKT-utstyr i form av hardware og software, og er derfor sårbare. Det er derfor viktig å være klar over dette, og ta dette på alvor for å unngå tilsvarende hendelser, som ofte ikke blir oppdaget før det er for sent.

CIS, Center for Internet Security, har sine 20 CSC, Critical Security Controls. Disse er satt opp i prioritert rekkefølge over hva man bør ha kontroll på. Nummer 1 er hardware, nummer 2 er software, nummer 3 er sårbarhetesscanning.

Eier og drifter man infrastruktur, systemer, teknologi, applikasjoner og operativsystemer, vil det være av stor viktighet å sårbarhetsscanne disse regelmessig, for deretter å ha prosedyrer og rutiner for hvordan disse skal oppdateres.

NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, tar også for seg dette i punkt 3.1 Oppdag og fjern kjente sårbarheter og trusler.

 

Data Equipment kan tilby to løsninger

Man kan enten kjøpe sikkerhet som en løsning man drifter selv, eller kjøpe det som en tjeneste fra Intellisec.

For den konkrete VPN-/hjemmekontorfunksjonen NHH hadde en sårbarhet i, tilbyr Intellisec en "Always on Security" tjeneste, som alltid vil være oppdatert. Da trenger du ikke å passe på oppdateringer. Hvorfor skal man bruke tid på en sikkerhet og infrastrukturfunksjon som bare skal fungere? 

Med Managed Vulnerability Scanning fra Intellisec, får du enkelt en oversikt over dine risikoer og sårbarheter og hvordan disse kan lukkes.

 

Ta kontakt

For mer informasjon, ta kontakt og du hører fra oss snart.