2016-11 Referanse BIOS
Fotograf: Erling Fløistad/NIBIO

NIBIO

NIBIO velger Data Equipment som sin sikkerhetsleverandør.

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkoomi) velger Data Equipment og Palo Alto Networks som sin sikkerhetsleverandør. "Kompetanse er viktig for oss, og det er vi sikre på at Data Equipment leverer" sier Håkon Kvamme, IT avdeling i NIBIO.

Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass.

NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.


Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap

NIBIO-H200W200
Ønsker du å vite mer? Kontakt vår rådgiver:
Rune-Bruget-WEB

Rune Bruget

Sales Manager Large Enterprise

415 61 866

Kundereferanser

Data Equipment har levert komplett infrastrukturløsning til BKK.

Les mer om BKK

Data Equipment ble valgt pga sin kompetanse innen WLAN og sikkerhet

Les mer om Norsk sykepleierforbund

Adresseavisen valgte ny infrastruktur, både WLAN og WAN, fra Data Equipment.

Les mer om Adresseavisen

NIBIO velger Data Equipment som sin sikkerhetsleverandør.

Les mer om NIBIO