Tjenster-WEB-w2784h1030

Ønsker du å jobbe i Data Equipment?

Data Equipment har over 33 års erfaring med design og sikring av IT-infrastruktur. Med riktig kompetanse og løsninger har vi det som skal til for å dekke de behov og krav kunden har.

Vi søker stadig etter personer med god erfaring innen datasikkerhet.

Send gjerne en åpen søknad eller ta kontakt med vår Adm. direktør på T: 23 16 80 00.
 

Ta kontakt med:

Egil Jahren
Adm. direktør
T: 23 16 80 00
Epost